Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202930431 Актив Експерес
Седалище Област: Варна Oбщина: Долни чифлик 9120 Долни чифлик ул. "Армейска" № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Партньорство за добро управление BG051PO002-1.3.07-0025-C0001
Повишаване ефективността на работа в областна администрация Добрич BG051PO002-2.2.14-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз