Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202720625 „Партнерс Медия Груп” ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Цар Асен №25 Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"По-добри условия на труд за по-висока производителност" BG051PO001-2.3.03-0474-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз