Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Консорциум "НСК и партньори" ДЗЗД
Булстат
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив 4000 ул."Кичево" №64
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски BG161PO001-1.1.09-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз