Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176665605 Обединение "Партньори за европейско финансиране"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Лъчезар Станчев 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015” BG161PO002-1.2.01-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз