Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201666733 ЕП -ПАЛ
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца Климент Охридски 18 А-9




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на иновация "Агрегат Станчев" BG161PO003-1.1.05-0229-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз