Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Рила - Инвест Консултинг" ДЗЗД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район "Триадица", ул. "Цар Асен" №8, ет.1, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие - Генерал Тошево BG161PO001-5.3.03-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз