Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131245594 ДРУК ЕН ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.К. СВОБОДА, БЛ. 7 ВХ. Б, АП. 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване ефективността и оптимизиране на дейността на "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2012" ЕООД чрез извършване на енергийно ефективни инвестиции" BG161PO003-2.3.02-0091-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз