Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE144197642 Бистроник Ленхард Гмбх
Седалище Държава: Германия (Germany) Германия, 75242 гр.Нюхаузен-Хамберг, ул.Карл-Ленхард-Щрасе № 1-9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на енергийната ефективност в "СТЪКЛОПАКЕТ - ТА ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз