Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117506252 Консулт интелект ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе =====
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на услугата „Домашен санитар - домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе BG051PO001-5.1.04-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз