Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175415926 ЕВРО КОНСУЛТ СТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. СТУДЕНТСКИГРАД, ПРОФ. КИРИЛ ПОПОВ № 5, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване производителността и адаптивността на заетите лица, посредством провеждане на обучения по ключови компетентности" BG051PO001-2.1.16-0107-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз