Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123629423 "Геокад" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр.Стара Загора, ул.Георги Сава Раковски 45, ет1, ап2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура BG161PO001-1.1.09-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз