Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176654548 ДЗЗД МЪГЛИЖ-2014
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Пчела № 6, вх. А, ет. 1, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Общинска администрация Мъглиж - Компетентна и ефективна BG051PO002-2.2.12-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз