Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176574575 ДЗЗД "Наука за бизнесa"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1309 София ж.к. Света Троица, бл. 321, вх. Б, ап. 35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Анализ и разработване на учебни планове и програми по минно дело и геология в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз