Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176667136 "Статис" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Шандор Петьофи" 13-15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за град Стара Загора" BG161PO001-1.5.03-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз