Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831144160 "СОТ - СИГНАЛНООХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София район Лозенец, бул. "Г.М.Димитров" № 52
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обучението – гаранция за качеството на предлаганите услуги от „СОТ 161” ЕООД 04.10.2010 0 0 109 065 0 8,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз