Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121719480 ЕВРОСИС ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1574 район р-н Слатина ж.к. СЛАТИНА, бл. 30, вх. А, ет. 14, ап. 66
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Колектор за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна и/или електрическа енергия с механично опростена и ефективна система. BG161PO003-1.1.05-0107-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз