Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131285452 НПО „КЛУБ- ЖУРНАЛИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1000 София,бул."Витоша",12,ет.6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Усвояване на опита на комуникационната мрежа на OLAF и новите европейски модели за партньорство със съдебната власт 27.08.2008 345 794 345 794 0 345 794 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ НА БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС (АФКОС)”В МВР” BG161PO002-1.7.01-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз