Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101138628 "МИЛСТОП 93"ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Гоце Делчев 2905 Баничан с.Баничан
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев” BG051PO001-5.1.04-0152-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз