Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106592481 Леда стил ООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул.Подбалканска №18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване безопасните и здравословните условия на труд в "БМД ПРОТЕКШЪН" ООД" BG051PO001-2.3.03-0437-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз