Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107536642 "Интензив" ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. "Св. св. Кирил и Методий" 15, ет.2, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ - Габрово BG051PO001-3.1.09-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз