Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202576153 Консорциум между "Балистик сел" ЕООД с ЕИК 201055457 и "Интелигентни системи България" ООД с ЕИК 201661234
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Александър Малинов" № 51, ет.4, офис Б7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна BG051PO001-4.3.04-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз