Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175838011 Център за евроатлантически изследвания
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул."Кирил и Методий" № 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Ракитово за организационно развитие BG051PO002-1.1.07-0008-C0001
Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево BG051PO002-1.1.07-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз