Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115675022 УНИКОМ - НВ Еднолично дружество с ограничена отговорност
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.код 4000, ул. "Прогрес" 6, ет. 1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Квалификация и мотивация за успешна реализация BG051PO001-1.1.10-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз