Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110518896 ТОМЧЕВ И ЕНЧЕВ Дружество с ограничена отговорност
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч Област Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, п.код 5500, ул."Бяло море" 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Квалификация и мотивация за успешна реализация BG051PO001-1.1.10-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз