Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201998664 БЛАГАРИ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София общ. Столична, гр. София, район Студентски, п.код 1797, Пловдивско поле 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията на труд и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в Геоплан ЕООД BG051PO001-2.3.02-0372-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз