Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ЕТ "С-Консулт-Бинка Стефанова"
Булстат
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов ул. Йоан Екзарх 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ, СЪГЛАСУВАНИ И ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА БЯЛА BG051PO002-1.3.04-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз