Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103580292 "Резонанс" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна район "Приморски", ул. "Ген. Глюпов" 27, вх.А, ет.9, ап.116
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки" BG051PO001-3.3.06-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз