Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123759324 КРИСТИ - ДЕЯН КОЛЕВ Едноличен търговец
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора Област Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, п.код 6000, ул. СВЕТА ТРОИЦА 107, ет. 2, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Насърчаването развитието на самостоятелна стопанска дейност на новостартиращото предприятие "Пламък - Рейсинг" ЕООД" BG051PO001-1.2.03-0262-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз