Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108570277 "Габи тур" ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали гр. Кърджали, 6600, бул.”България” №74, бл. 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Източният свят на Родопа планина" BG161PO001-3.2.02-0036-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз