Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "СЕТКОМ" ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. ДРУЖБА, бл. 211, вх. В, ет. 5, ап. 66
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подпомагане стартирането на самостоятелна стопанска дейност на "УЕБ ПРО-СОФТУЕР"ЕООД BG051PO001-1.2.03-0807-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз