Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131109080 "СОФТГРУП" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1680 район р-н Красно село ж.к. "Красно село - Борово", бул. "България" No 58, вх. "С", ап. 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
‘УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО СПОДОБНОСТТА НА КОМАК МЕДИКАЛ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ В СФЕРАТА НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ’ BG161PO003-1.1.07-0417-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз