Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201463544 "АЛЕКС ЕА Лифтс" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Район Лозенец, ж. к. Хладилника, ул. Филип Кутев 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки BG161PO001-1.1.07-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз