Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 822101127 ЕТ "Тодор Воденичаров - 58"
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Панагюрище 4500 Панагюрище ул. "Манчо Манев" 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността на "Итом" ООД, чрез внедряване на ново технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз