Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200154491 ЕТ Петранка Тодорова - Петра
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев ул. Николай Добрев 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизиране на технологичните процеси в Гама-Комерс ООД BG161PO003-2.1.13-0004-C0001
"Енергийна ефективност и висока производителност в "Гама- Комерс" ООД" BG161PO003-2.3.02-0458-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз