Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127502551 ЕЛИТ
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр.Шумен, община Шумен,ул.Цар Иван Александър №49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на условията на труд за служителите в БРБ Инженеринг ООД” BG051PO001-2.3.02-0226-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз