Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130504459 "ЕКУИПЕКС-СЕ7" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул. "Голаш" № 24 Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево BG051PO001-5.2.12-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз