Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име АЛЕКС И КО 04
Булстат
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен бул. РИШКИ ПРОХОД 21, вх. 4, ет. 1, ап. 65
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на безопасността и проектиране на организацията на трудовата дейност в БАРС АД гр.Шумен BG051PO001-2.3.02-0289-C0001
Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж” - Каспичан BG051PO001-5.1.04-0109-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз