Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131253223 Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1612 София ул. „Тунджа” № 9, ет. 3, ап. 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO001-1.1.01-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз