Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121026572 Експропринт ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1606 ул. Георги Пърличев № 2, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Услуга за мобилно взаимодействие BG161PO003-1.1.05-0260-C0001
Изграждане на ИТ система за безприсъствено обслужване на търговския процес BG161PO003-1.1.05-0293-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз