Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "ВИП-2004"ЕООД- гр.Банско
Булстат
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Банско 2770 Банско ул.Мозговица 29
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Съвременни социални жилища в град Видин BG161PO001-1.2.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз