Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103620460 "Мариян 2000" еоод
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна ж.к Галата ул. " Иван Владиков" №15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на социално предприятие за обществено хранане в община Аксаково" BG051PO001-5.1.02-0034-C0001
"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен" BG051PO001-5.1.02-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз