Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103863851 "смт медеко - експерт" оод
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна район Аспарухово ул. "Народни будители" №55 ет.1 ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на социално предприятие за обществено хранане в община Аксаково" BG051PO001-5.1.02-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз