Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DEHRB110520 „Битнер + Крул Софтуер системе“ Гмбх
Седалище Държава: Германия (Germany) гр. Мюнхен, ул. Велфенщрасе № 31 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на организационните процеси в „Техем Сървисис“ ЕООД посредством внедряване на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.12-0138-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз