Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202045416 НАЦИОНАЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ШИПКА 26, вх. А, ет. 5, ап. 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Здраве и безопасност-конкурентоспособност и устойчиво развитие на "Инжстрой" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз