Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200564637 СТМ Здраве -21 ЕООД
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил гр. Кюстендил ул.Добрич 2Г
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови възможности за заетост в община Земен" BG051PO001-5.1.02-0038-C0001
"Помощ в дома - иновативни социални услуги в Община Кюстендил" BG051PO001-5.1.04-0035-C0001
„Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил” BG051PO001-5.2.12-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз