Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110565878 "Мареми - Софт" ООД
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч ул. "България" №51, вх. Б, ап. 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0161-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз