Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103917237 КОНСУЛТИНГ МЕНИДЖМЪНТ ЛОГИСТИКА И ТЪРГОВИЯ
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна район р-н Одесос ул. РАЛИ МАВРИДОВ No 11, ет. 1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Безопасните условия на труд - най-добрият път към успеха BG051PO001-2.3.02-0260-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз