Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124073207 ЕТ "ДЖИ - АЙ - ЖЕЛЬО ИВАНОВ"
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град бул. З-ТИ МАРТ No 41, вх. В, ет. 4, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инвестиции за намаляване на риска от биологични зарази BG051PO001-2.3.02-0308-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз