Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Консорциум /ДЗЗД/ "Био Конструкшън Енемона"
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, р-н Люлин, бул. Д-р. Петър Дертлиев №129
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград BG161PO005-1.0.06-0055-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз