Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175014099 АВАЛОН 52 ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. "Красно село", ул. "Лерин" 21 вх. Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реставрация, консервация и социализация на късно античен град "Никополис ад Нестум" BG161PO001-3.1.03-0010-C0001
Професионалната квалификация - път към намаляване на безработицата в община Ихтиман BG051PO001-1.1.09-0015-C0001
"Ново работно място в "БТА ПРИНТ" ЕАД BG051PO001-1.1.13-0438-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз